Бъбречни кризи при бременност

Бъбрречните кризи (болки) понякога сe (по-малко от 6% от случаите) считат за тежки, било то защото протичат при човек с крехко здраве (бъбречна недостатъчност, с един бъбрек, бременност, трансплантиран бъбрек, бъбречи заболявания) или защото са налице сериозни признаци – инфекция, слаб дебит (отделяне) на урина, трайни и значителни болки въпреки проведено безболезнено лечение. При такива случаи е наложително спешното отвеждане на урината.

При спешни случаи с бременни жени е изключително важно мнението на гинеколог, ако бъбречната криза е предпоставка за сериозен риск от преждевременно раждане. 99% процента от бъбречните кризи се проявяват във второто и третото тримесечие от бремеността.

Облекчаването на бъбречни кризи при бременни жени е проблемна област, тъй като повечето противовъзпалителни са противопоказни. Използват се основни обезболяващи средства и ако жената постоянно изпитва бъбрчени болки, които не преминават, е необходимо поставянето на стент double J. Все пак сондата може да е рискова за бремеността.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *