Жените преживяват стреса по-дълго

Нервната система на мъжете и жените по различен начин откликва на нервното напрежение. Актуалните научни изследвания и разработки показват, че стресът влияе на различни части от мозъка при двата пола.
В стресова ситуация при жените се активизира лимбичната система на мозъка. Освен това, за да се възстанови нормалната дейност на мозъка, на жените е необходимо повече време, отколкото на мъжете. Тези различия учените обясняват с еволюцията на човешкото развитие – мъжете в древността са можели да дадат отпор на дразнителя или да се скрият от него – т.нар. борба за живот. Силният пол е бил принуден да се бори за сигурността и прехраната и ежедневието на мъжете е били изпълнено с множество препядствия и животозастрашаващи ситуации – ловуване, войни, борба между племената и мн. други. А основната работа на жените е била основно раждане и грижа за децата. Така, бидейки слабия пол, загрижени за потомството си в по-голяма степен, са били принудени да се примиряват със стреса, защото не им се е налагало да се справят пряко с рисковите ситуации.

Според невролозите, жените по-трудно се справят със стресовите ситуации, докато мъжете са способни в подобни ситуации да запазят своето спокойствие и да се настроят за решаването на текущите проблеми. Ако не се справиш със сртресовата ситуация, оставаш гладен или пък умираш! Такъв е бил животът на нашите пра, прадеди! Тези реакции са свързани с хормоналната система, произвеждаща кортизол в организма – главният хормон, отговорен за стреса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *