Какви са рисковете при екстракорпоралната литотрипсия?

Eкстракорпоралната литотриписия (ЕКЛТ) се счита за безопасна процедура. Като специфични усложнения може да се посочат:

  • болка причинена от преминаването на фрагментите от разбития камък
  • блокиране на потока на урината в резултат на обструкция на фрагменти от разбития камък, което може да наложи операция
  • инфекция
  • кървене около бъбрека

ЕКЛТ не се извършва ако:

  • пациента е бременна жена, тъй като ултразвука и рентгена могат да нарушат развитието на бебето
  • има нарушения в кръвосъсирването
  • има налична бъбречна инфекция, инфекция на пикочните пътища или рак на бъбрека
  • бъбреците са с анормална структура или функция

След извършването на екстракорпоралната литотрипсия, фрагментите от разбития камък обикновено преминават с урината няколко седвмици след процедурата и могат да причинят лека болка. Понякога може да е необходима втора процедура ЕКЛТ или друго минимално инвазивно лечение за да се премахнат камъните изцяло. Препоръчва се отделянето на цялата възможна урина в първите 48 часа след процедурата, като след това се носят фрагментите от камъка на лекаря, с цел тяхното изследване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *