Новости в лечението на свръхактивен пикочен мехур

На 25 Световен конгрес по Видео Урология, който се проведе в София през юни 2014 година, Dr. Marcus Drake от Bristol Urological Institute представи нов подход за лечение на свръхактивен пикочен мехур, а именно препарата Mirbegron.

Д-р Дрейк презентира резултатите от проведените мултицентрични клинични проучвания, сравняващи ефекта на Mirabegron, които е първият бета-3-адренорецепорен агонист, с наличните на пазара антимускаринови препарати.

 

Вижте презентацията:

Mirabegron-Betmiga-OAB

Резултатите от клиничните проучвания показват статистически значим по-добър контрол върху броя на уриниранията, епизодите на инконтиненция, силата и честотата на императивните позиви за уриниране в сравнение с антимускариновите препарити, при по-ниска честота на странични ефекти.

Източник: Urology.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *