Перкутанна нефролитотомия/нефролитотрипсия

Тези процедури се използват за лечение на пациенти с  големи или с неправилна форма камъни в бъбреците, за пациенти с инфекции, за камъни, които не се били достатъчно добре разбити при екстракорпоралната литотрипсия (ЕКЛТ) или за пациенти, които няма на да се подлагат на уретероскопия. Камъни по-големи от 2 см (големината на малко топче) изискват тази процедура при разбиването им.

И при двете процедури се прониква до бъбрека чрез малък разрез на гърба. След сато достигне до бъбрека, хирурга прокарва нефроскоп (малка фибероптична камера) и други малки интструменти през разреза. Ако камъка се премахва през тръбичката това е нефролитотомия, а ако се разбива и след това се отстраняват парченцата, това е нефролитотрипсия. Виждайки камъка, хирурга с помоща на високочестотни звукови вълни разбива камъка и след това “изсмуква” остатъците със специална машинка.

Процедурата се извършва под обща анестезия, като хоспитализацията е от порядъка на 2-3 дена. В зависимиост от камъка и разположението му, процедурата се извършва в рамките на 20 до 45 мин. Що се отнася до риска, дори и минимално инвазивни операции като посочените, носят риск от кървене, инфекции или други усложнения. Като цяло обаче риска от засягане на други органи е малък.

Предимството на тези процедури е, че те са най-ефективните техники, за това пациента да бъде без камъни. Повечето пациенти напускат болницата без камъни, въпреки че понякога се налага още една процедура. Друго предимство е, че макар и да има разрез, те са по-малко инвазивни от отворените операции. Осъществява се от специално подготвени хирурзи, тъй като е една от сложните интервенции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *