Физическо, психическо и социално здраве

В миналото се е вярвало, че ако човек не е болен от някаква болест, той е здрав. Някои са вярвали, че човек е здрав, ако е способен да извършва всекидневните си задължения. Също така, работника си е мислел, че е здрав, ако е можел да заработи прехраната си. Майките вярвали, че ако децата им са щастливи, значи са здрави. Хората на село мислели, че да си здрав означава да имаш силно и добре сложено тяло.

Според СЗО (Световната Здравна Организация), здравето е „ състояние на пълно физическо, психическо и социално благосъстояние”, а не просто липса на заболяване или отпадналост.

Трите вида здраве са:

  1. Физическо здраве – То е свързано със спокойното функциониране на няколко физиологични системи на тялото. Човек трябва да е в състояние да извършва всички обичайни занимания без никакви затруднения. Трабвя да притежава нормално тегло, добро зрение, здрава кожа, добро състояние на зъбите, добра невро-мускулна координация
  2. Психично здраве – То е свързано с уравновесено състояние на ума. Човек трябва де освободен от стрес, напрежение, вътрешни конфликти, объркване, депресия и така нататък. Човек тарбва да притежава нагласата за решаване на проблеми, трябва да е в състояние да разпознава доброто и лошото.
  3. Социално здраве – То се отнася за приспособяването на индивида към обществото. Човек се смята за социално здрав, ако е в състояние да се нагажда към хора от различни религии, региони, статус и тн. Ако човек не е социално здрав, той може да развие комплекс за малоценност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *