Неврогенен пикочен мехур

Редица неврологични състояния са свързани с анормална функция на мехура и сфинктерите.Пикочния мехур и сфинктерите на такива болни се определят като „неврогенни”.
При тези болни мехура и сфинктерите могат да бъдат свръх —или нискоактивни. Тук под „активност” са мехурното и сфиктерно налягане.
При нормална функция на долния уринен тракт по време на фазата мехурно пълнене детрузора е неактивен, а сфинктерното налягане е високо. По време на микция сфинктерът релаксира, а детрузора се контрахира.Такова състояние се определя като детрузор/ сфинктерна „синеергия”.
Свръхактивен е този пикочен мехур, при който се наблюдава неинхибирана мехурна контракция, създаваща високо налягане в момент, в които налягането в пикочния мехур нормално трябва да бъде ниско.Между контракциите мехурното налягане се връща към нормалните си стойности.
При пациенти с установено неврологично заболяване, терминът използван за свръхактивен пикочен мехур е” детрузорна хиперрефлексия”.
При други пациенти мехурната стена е „дебела”, с нискоеластични способности, като това състояние е известно като наличие на нисък меху рен”комплайънс”. При тях мехурното налягане нарства прогресивно по време на пълнене, като по този начин мехура е неспособен да съхранява урина при ниско налягане.
В другата крайност се разполагат пациентите, при които поведението На пикочния мехур е определено като”неактивно -при тях се наблюдава ниско налягане, както по време на пълнене, така нормално трябва да бъде Релаксиран. Това състояние е известно като”детрузор -външен сфинктер.

Автор: Д-р Васил Василев – уролог

Още за болестите на пикочния мехур >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *